Živočišná výroba

   Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa. V podniku je uzavřený obrat stáda.

   Na středisku v Nových Kopistech je ustájeno cca 440 krav. V teletníku telata a ostatních stájích jalovice a býci do 12 měsíců.

   Na středisku v Keblicích je ustájeno cca 200 býků nad 12 měsíců. Za výrobu je zodpovědný hlavní zootechnik
ing. Radovan  Procházka a zootechnik pan Stanislav Tocauer.

 

 Copyright (c) 2016, AGROKOMPLEX OHŘE a.s.