Rostlinná výroba

   Středisko výroby je v Nových Kopistech. Za výrobu je zodpovědný agronom pan Jan Jenčík.

   Na střediscích v Mlékojedech a Keblicích se třídí skladuje a expeduje zelenina. Za výrobu je zodpovědný agronom
pan Jan Jenčík, vedoucím střediska zeleniny je pan Vlastimil Uldrych a techniky jsou paní Andrea Gubaničová a pan Pavel Jonáš.

 

 Copyright (c) 2016, AGROKOMPLEX OHŘE a.s.